fbpx

Over Margriet

Margriet Taams is specialist in effectief denken, durven en doen. Met haar eigen bedrijf Fit For Thought – denkadvisering (afgekort FFT, gestart in 1997) helpt zij organisaties, teams en individuen maximaal te presteren in minimale tijd met optimale relaties.

Inmiddels heeft ze meer dan 12.000 directeuren, managers en ondernemende professionals uit meer dan 1.000 organisaties begeleid, waardoor zij vitaal, effectief en productief functioneren. Wil jij dat ook? Boek dan nu een Doorbraaksessie met Margriet.

Margriet Taams

Mijn motto:

Elk mens kan succesvol zijn door effectief te denken, durven en doen!

Margriet Taams

Wie ben ik?

Als je me deze vraag voor 1997 had gesteld dan had ik je vast een heel lang antwoord gegeven dat eigenlijk helemaal nergens over ging. En dus eigenlijk ook alles over mij zei: niets.

Stel je me deze vraag nu, dan is mijn antwoord kort en krachtig: mezelf!

En telkens als ik mezelf dit hoor zeggen, maakt mijn hart een vreugdesprongetje. Ik heb mezelf geaccepteerd in wie ik ben en wat ik het liefste doe en daarvan geniet ik elke dag.

Dat de zoektocht naar mezelf niet zonder slag of stoot verlopen is, kun je lezen in mijn blogs en in mijn levensverhaal - in vogelvlucht - hierna. Ik deel het graag met je, omdat het me gemaakt heeft tot wie ik ben én ik juist daarin hét verschil maak. Zowel in mijn eigen werk en leven, als in het leven en werk van de mensen met wie ik me omring.

Mijn missie:

Ik laat organisaties, teams en individuen effectief functio­neren, waardoor ze relaxed excelleren met 0% overuren, 25% productie­ver werken en 100% leven.

Als individuen op hun best functioneren, werkt dat door. Bij de mensen met wie ze in het team zitten. Voor de organisatie waar ze werken. En in de maatschappij die ze dienen.

Wie aan de top zit, maakt het verschil. Effectief gedrag doet volgen, ineffectief gedrag ook.

Dochter van een dokter

Als dochter van een apotheekhoudende huisarts ben ik opgegroeid met ziekte, gezondheid en 24/7 klaar staan voor de lokale gemeenschap. Plus de verwachting dat ik als oudste dochter — helaas geen jongetje en daarmee stamhouder — geneeskunde ging studeren, daarna zou promoveren en de praktijk van mijn ouders zou overnemen.

Patiëntenzorg op maat

Mijn ouders leverden uitstekende patiëntenzorg waarin kwaliteit en persoonlijke aandacht centraal stonden. Zij keken naar de zieke mens in zijn geheel en dokterden voor elke patiënt de beste remedie uit. De een had een prik, pil of poeder nodig, de ander een aai over de bol en de volgende een liefdevolle schop onder de kont. Iedere patiënt vroeg om specifieke aandacht en kon die van mijn ouders krijgen.

Een topteam...

Mijn vader en moeder vormden een zakelijk topteam, omdat ze elkaar perfect aanvulden. Waar mijn vader 'hard op de zaak' was, was mijn moeder 'zacht op de persoon' en zo kreeg elke patiënt het beste van beide.

...en een tobteam

In ons gezin pakte de samenwerking tussen mijn ouders minder gelukkig uit. 'Hard on the person' en 'soft on the matter' overheersten, waardoor de sfeer niet veilig en vertrouwd was. Naar buiten werd de schone schijn opgehouden, maar ondertussen…

Geen artsenij voor mij

Waar mogelijk hielp ik mijn ouders mee en liet ik al op jonge leeftijd verantwoordelijkheid en leiderschap zien. Ik vond het geweldig om patiënten te woord te staan, pillen te tellen en in de behandelkamer te assisteren. Helaas kon ik niet zo goed tegen bloed, waardoor ik op mijn 16de besloot om het geplaveide pad van mijn vader – en mijn opa – te verlaten. Geen artsenij voor mij! Maar wat ik dan wel wilde? Geen idee... Het uitvinden van mezelf was begonnen - en is niet meer gestopt.

Lessen voor het leven

  1. Elk mens is anders ziek, zwak en misselijk.
  2. Ziek zijn en ziek voelen is niet hetzelfde – geen standaard recept.
  3. Persoonlijke aandacht maakt het verschil tussen vitaal en fataal.
  4. Voorkomen is beter dan genezen.

Mijn visie:

Een organisatie of team is mensenwerk. Mensen bepalen het resultaat en daarmee het succes. Te beginnen bij de top.

Veel directeuren, managers en ondernemende professionals tobben echter met stress, verzuim en verspilling. Daardoor bereiken ze niet wat ze willen. Of willen ze niet wat ze bereiken. Of allebei.

Terwijl het prima mogelijk is om puik te presteren in minimale tijd met ultieme relaties – zonder iets of iemand tekort te doen.

Wat dit vraagt, is precies te zijn wie je bent: jezelf. En dat lukt alleen door effectief te denken, durven en doen. Op de korte én de lange termijn. Zowel qua belasting – in werk, privé en hobby's – als qua belastbaarheid – in hoofd, hart en handen.

In het vinden en behouden van deze vitale balans help ik directeuren, managers en ondernemende professionals, zodat zij hun ambities met zichzelf, hun team en organisatie fluitend waarmaken. En hun klanten, dierbaren en leveranciers? Die fluiten vrolijk met ze mee!

Sociologie en Sociale Zekerheidswetenschap

Na mijn eindexamen gymnasium-B (1985) ging ik studeren aan Tilburg University. Ik vond het geweldig om op eigen benen te staan en leefde me uit in het volgen van vele colleges op de sociale, juridische en economische faculteit. Daarnaast verzorgde ik werkcolleges statistiek aan 1ste, 2de, 3de en 4de jaarstudenten en verrichtte ik onderzoek voor de wetenschapswinkel. Ook bestuurlijk deed ik ervaring op: als studentlid van de voorbereidingscommissie Sociale Zekerheidswetenschap en in het bestuur van de Sociale Faculteit.

In 1986 behaalde ik mijn propedeuse Sociologie en in 1990 voltooide ik 'met genoegen' mijn doctoraal Sociale Zekerheidswetenschap.

Persoonlijke zekerheid

Hoe meer ik leerde over sociale zekerheid, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat het zorgen voor persoonlijke zekerheid essentieel is. Niet het recht op een uitkering of voorziening zou daarbij leidend moeten zijn, maar persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat elke medelander zichzelf kan redden en actief kan bijdragen aan de maatschappij.

Mijn droom voor elke medelander

Ik zag het al helemaal voor me hoe mens en maatschappij daarmee tot volle wasdom zouden komen en iedereen op z'n best zou functioneren – met het sociale zekerheidsstelsel als vangnet als het tijdelijk of structureel echt niet anders kan. Ik popelde om de theorie in de praktijk te brengen.

Mijn kernwaarden:

Om individuen en daarmee teams en daarmee organisaties boven zichzelf uit te laten stijgen, is het zaak dat mensen vooral zichzelf zijn. Om hen daarin te begeleiden en de tools te geven, zodat ze relaxed excelleren, is mijn leiderschap vereist.

In die zoektocht naar effectief en efficiënt samenwerken – want dat is het – wordt ook een voortdurend beroep gedaan op mijn ondernemerschap . Geen situatie is hetzelfde, waardoor ik telkens met andere resultaten en relaties te dealen heb. Maar ook met ego's, dynamieken en teleurstellingen.

Het is juist deze ratjetoe die roept om verbindende kracht. In verbinding kan ik alles voor elkaar krijgen. In verbinding komen individuen, teams en organisaties bij elkaar en tot elkaar.

1 + 1 = 3 dat is waar ik het voor doe. Ik zie mensen opbloeien, teams floreren en organisaties groeien onder mijn vingers. Groei = energie . Voor mij, maar vooral ook voor de directeuren, managers en ondernemende professionals die ik begeleid om zelf hét verschil te maken.  In hun eigen werk en leven aan de top. En daarmee in het werk en leven van iedereen om hen heen.

Samen succesvol dankzij effectief denken, durven en doen. I love it.

Business Consultant & Projectmanager

Na mijn studie trad ik in dienst bij ICT-bedrijf Sovac, later Cap Volmac, tegenwoordig CapGemini. Ik voerde kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen door binnen de sociale zekerheid, zorg en pensioenen. Ik begeleidde transformatieprocessen van ziekenfonds naar particuliere ziektekostenverzekeraar. En van bedrijfsverenigingen naar arbodiensten, inkomensverzekeraars en re-integratiebedrijven.

Op tijd, binnen budget

In mijn management- en advieswerk leverde ik op tijd, binnen budget en hielp ik medewerkers, teams en organisaties met betere resultaten tegen minder kosten. Ik geloofde niet in het automatiseren van inefficiëntie of het reorganiseren van ineffectiviteit. Wel in het nemen en geven van eigen verantwoordelijkheid en elkaar op resultaat, kwaliteit en voortgang aanspreken.

Effectieve aanpak

Hoe ik dat deed? Ik stelde houding en gedrag aan de orde vanuit het gemeenschappelijke doel of belang. Zonder aanziens des persoons. 'Hard on the matter' en 'soft on the person'. En ik maakte een einde aan wat niet werkte: dubbele agenda's, politieke spelletjes, 'ja' zeggen en 'nee' doen. De impact was groot. Resultaten en relaties knapten op, veiligheid en vertrouwen groeiden, verzuim en verspilling daalden.

Practice what you preach

Ik geloof in zeggen wat je doet, doen wat je zegt en laten zien dat je doet wat je zegt. Ieder mens heeft kwaliteiten en verdient het dat die optimaal uit de verf komen. Daarom vind ik het belangrijk om elk mens te zien en te horen in wie hij is en hem te helpen de beste versie van zichzelf te zijn. Zodat hij daarin kan uitblinken.

Ik bleek te vooruitstrevend

Dienstverlening om schade te voorkomen, zonder uitkering te functioneren of minder zorg te consumeren stond niet op de prioriteitenlijst van mijn opdrachtgevers. Management en medewerkers deden wat ze altijd al deden: wet- en regelgeving uitvoeren en tijdig verantwoording afleggen. En ze bleven dit doen, ondanks wijzigingen in missie, processen, procedures, structuren, systemen en logo's. Dat bleken – dus – cosmetische ingrepen, zonder duurzaam effect. Herkenbaar? Ook al eens geprobeerd de bedrijfscultuur om te gooien door een nieuwe huisstijl te laten ontwerpen?

Trouw aan mezelf

Ik kon me niet vinden in een dergelijke oppervlakkige gang van zaken. Nog steeds niet trouwens. En ik wist dat het anders kon. Als ik mijn dromen niet kon realiseren in de bestaande omgeving was het aan mij om een context te creëren waarin ik wel zou slagen. Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken door met mezelf te gaan ondernemen in effectief denken, durven en doen. Ik vond het reuze spannend, maar wist ook dat ik geen andere keuze had als ik trouw aan mezelf wilde zijn...

1997: De effectieve sprong

Op 17 juni 1997 startte ik mijn eigen bedrijf Fit For Thoughtdenkadvisering, kortweg FFT, zodat ik mijn hart kon volgen. Inmiddels heb ik meer dan 12.000 ambitieuze directeuren, managers en ondernemende professionals uit ruim 1.000 organisaties begeleid, waardoor zij zonder overuren, 25% productiever werken en 100% leven.

Mijn integrale aanpak werkt, de vele succesverhalen van mijn klanten zijn het bewijs.

Terug naar het begin

Om mezelf te vinden en te worden heb ik een pad bewandeld vol hobbels en bobbels, met angels en voetklemmen en veel vallen, opstaan en weer doorgaan.

Iedereen die ik op dit pad ben tegengekomen ben ik dankbaar, omdat ik daardoor gekomen ben waar ik nu sta.

Ik weet wat ik belangrijk vind, wie ik wil zijn en wat ik wil doen in mijn leven en daarin vaar ik mijn eigen koers, zowel zakelijk als privé.

Wil jij ook jouw eigen koers leren varen?

Lees hier hoe mijn stappenplan 'In 5 Stappen Van Stress Naar Succes' je daarbij kan helpen'.

Ik wens je veel leesplezier.

Voor als je niet genoeg kunt krijgen...

margriet taams van fit for tought

Wist je dat ik:

Wil je met mij sparren over wat ik met FFT voor je kan betekenen?
Direct contact