fbpx

Transparant communiceren? Zo doe je dat!

Transparant communiceren_Quote 10 CC

Wat is transparant communiceren?

Transparant communiceren: we hebben er de mond vol van, maar ondertussen…

Waarom zeggen we niet gewoon wat we te zeggen hebben? En waarom vragen we niet gewoon naar de informatie die we nodig hebben? We doen ingewikkeld over communicatie. Daarom is het zelden transparant.

De gevolgen zijn funest voor organisaties en intermenselijke relaties. In dit artikel krijg je klip en klaar:


Welke problemen veroorzaakt niet transparant te communiceren?

Wanneer je niet transparant communiceert, bereik je niet wat je wilt. Je ergert je aan collega's die hun werk niet juist, niet volledig, niet op tijd of onbetrouwbaar doen. En je komt gefrustreerd thuis, omdat het je wéér niet is gelukt om al je mails af te handelen en telefoontjes te beantwoorden. Dus moet je weer doorwerken vanavondklagende klanten en ontevreden bestuurders hebben nou eenmaal geen geduld.

Zeker niet met de brokken die er al eerder zijn gemaakt en stakeholders die continu op je vingers kijken. Hun geduld is op en jij voelt je verantwoordelijk om te redden wat er te redden valt. Iemand moet het toch doen? Van je collega's hoef je het niet te verwachten. Iedereen werkt zich een slag in de rondte, een aantal is al omgevallen en de slimmeriken hebben elders eieren voor hun geld gekozen.

Voor jou geen relaxed boven je team staan of nietsnutten, wel torenhoge stress en hartkloppingen. Je bent al blij als je voor elven in je bed ligt, vaker wordt het na twaalven. Soms slaap je maar vier of vijf uur per nacht, te druk met alles wat je nog moet en waar je je zorgen over maakt. Dan sta je maar weer op om aan het werk te gaan.

Hoe lang je dat nog volhoudt, geen idee. Met veel koppen koffie houd je jezelf op de been. En voor je continue hoofdpijn heb je de maximale dosis paracetamol nog niet bereikt. Tijdens je vakantie tank je wel weer bij. Dan ga je ook weer gezond eten, minder alcohol drinken en pak je ook je hobby's en sporten weer op. Nog even tanden op elkaar en afzien, dan kun je met een gerust hart de boel de boel laten.


Waarom is transparant communiceren belangrijk?

Als je zaken voor elkaar wilt krijgen en relaties goed wilt houden, is er maar een manier: communiceer transparant. Alleen door transparant te communiceren bereik je wat je wilt op de slimste, snelste en plezierigste manier. Geen mensen die de kantjes ervan aflopen, dubbele agenda's voeren of elkaar de loef afsteken. En ook geen roddel en achterklap of jaloezie.

Hoeveel tijd, geld en energie gaat jou dit opleveren? En hoeveel effectiever en efficiënter kun jij daardoor functioneren, zowel in je eigen werk als in de samenwerking met collega's? Zeg maar alvast gedag tegen jouw eindeloze stress en overuren, en stof je tennisracket of hardloopschoenen maar alvast af.


Waardoor communiceren we niet transparant?

In de kern is communiceren niets meer dan dat de één (de zender) een boodschap zendt naar de ander (de ontvanger). De ontvanger neemt de boodschap op en de communicatie is voltooid.

Wat het lastig maakt is dat de boodschap met een bepaald doel wordt verzonden.

Hoewel de kern van communicatie eenvoudig is, is transparant communiceren verre van eenvoudig. Zender en ontvanger staan nooit volkomen neutraal ten opzichte van elkaar. Ze kennen elkaar al of juist niet, hebben allerlei verwachtingen van elkaar en hebben misschien al ervaring in het soort gesprek dat ze voeren.

Al dit soort zaken maakt dat een boodschap nooit objectief van zender naar ontvanger gaat, maar altijd ingekleurd wordt door beide spelers en hun context.

Conclusies: De zender is niet neutraal, de ontvanger is niet neutraal en de relatie tussen zender en ontvanger is niet neutraal. Ten slotte kunnen ook factoren van buiten ruis in de communicatie veroorzaken.

De zender: niet neutraal

Iemand die een ander iets wil zeggen, is niet neutraal. De gemoedstoestand van de zender, zijn ervaringen tot nog toe, het belang dat de boodschap voor hem heeft – maar ook het doel dat hij heeft met de boodschap – kleuren de wijze waarop hij het bericht overbrengt.

Dit overbrengen wordt coderen genoemd: als zender heb je een boodschap over te brengen die in je hoofd zit. Doordat je ontvanger waarschijnlijk geen gedachten kan lezen, moet je hetgeen je kwijt wilt eerst omzetten in woorden, spraak en gebaren. Die drie elementen zijn dus altijd een vertaling van je eigenlijke boodschap. Ze bieden mogelijkheden tot vertekening.

De ontvanger: niet neutraal

Ook de ontvanger zit niet blanco te wachten tot een zender hem een boodschap komt brengen. Ook hij kan in een slechte of goede bui zijn, nog niets van het onderwerp weten of juist alles.

De ontvanger moet de boodschap decoderen naar zijn eigen belevingswereld, waarbij hij drie soorten fouten kan maken: waarnemingsfouten, interpretatiefouten en evaluatiefouten.

Relatie zender – ontvanger: niet neutraal

De reactie van de ontvanger kan bepaald zijn door de relatie die hij met de zender heeft. Vaak hebben beiden gedachten over elkaar die de wijze van zenden en ontvangen beïnvloeden.

In een werksituatie speelt dit vaak omdat je als collega's regelmatig met elkaar te maken hebt. Wanneer je de vorige keer door iemand goed geholpen bent, zul je die persoon nu positief benaderen. Het omgekeerde geldt ook.

Wat ook speelt is dat de ontvanger zelf zender wordt als hij op de boodschap reageert. Daarmee beïnvloedt hij weer de reactie van de ander.

Zo gaat het bij communicatie natuurlijk steeds: één persoon begint als zender, maar wordt direct daarna ontvanger doordat zijn gesprekspartner reageert. Communicatie is daarmee een cyclisch proces.

Factoren van buiten: externe ruis

Naast de toestand van beide partijen apart en de relatie die ze met elkaar hebben, kan er nog ruis van buitenaf zijn die het communicatieproces verstoort. Lawaai, maar ook zaken als onderlinge spanningen, reorganisaties, tegenvallende resultaten of innovatie bepalen de manier waarop de communicatie verloopt.

Het model dat het totale verloop van communicatie weergeeft, ziet er zo uit:

Transparant communiceren: een cyclisch proces

Tijdens gesprekken treden al deze invloeden voortdurend op. Soms zijn de verstoringen zo ingrijpend dat de boodschap niet overkomt zoals bedoeld. In zo'n geval is er sprake van miscommunicatie.

Omdat zender, ontvanger, omgeving en boodschap elkaar altijd beïnvloeden, hoef je niet te schrikken als je gesprekspartner anders reageert dan je verwacht. Ga in dat geval na welke stoorzender optrad en praat daar eerst over, in plaats van zelf weer te reageren op de gekleurde reactie.


De boodschap is complex

Ook in de boodschap zelf kan miscommunicatie optreden.

Dit komt omdat er in een boodschap vier aspecten te onderscheiden zijn (Schultz von Thun). Ze zorgen voor communicatiestoornissen.

Want wat gebeurt er? De ontvanger reageert vaak maar op één van de vier aspecten, terwijl er voor de zender meer van belang waren. Het kan ook dat de ontvanger precies het verkeerde aspect eruit filtert:

 • MOET ik dat nu doen?
 • Moet IK dat nu doen?
 • Moet ik DAT nu doen?
 • Moet ik dat NU doen?
 • Moet ik dat nu DOEN?

Heb je voorgaande zinnen hardop uitgesproken met benadrukking van het woord in hoofdletters? Doe het maar eens en ervaar wat er gebeurt. Afhankelijk van waar je het accent op legt, kom je tot andere acties. En dus tot andere resultaten.


De vier aspecten van een boodschap

Over welke vier aspecten hebben we het nu precies? Hiervoor putten we uit het werk van Friedmann Schulz von Thun (1944), een Duitse psycholoog en expert in zowel interpersoonlijke communicatie als intrapersoonlijke communicatie.

Transparant communiceren: Vier aspecten van een boodschap

1. Zakelijk: de letterlijke tekst

Dit is de inhoudelijke kant van de boodschap. Het is datgene wat de zender meedeelt wanneer je alleen naar de woorden zou luisteren. De pure tekst.

2. Expressief: wat je zegt, ben je zelf

Het tweede aspect van elke boodschap is de expressie van de zender zelf. In alles wat hij laat zien, horen, ruiken, proeven of voelen, geeft hij informatie over zichzelf.

3. Relationeel: wij hebben iets samen

Wat hebben we samen, wat willen we samen en wat gaan we samen doen? Uit de manier waarop de zender de boodschap aan de ontvanger zendt, blijkt hoe hij naar (zijn relatie met) de ontvanger kijkt. Mensen zijn hier over het algemeen zeer gevoelig voor. Hier krijg je het gevoel dat het wat is samen. Of juist dat samen ontbreekt.

4. Appellerend: doe iets

Vrijwel elke boodschap wordt uitgezonden met het doel iets van de ontvanger gedaan te krijgen.

Opdracht: Hoe ga jij met elk van de vier aspecten om?

 • Als zender van je eigen boodschap?
 • Als ontvanger van de boodschap van een ander?
 • In welk aspecten kun je jezelf verbeteren?
 • Wat levert dat op, zowel voor jou, de ander en jullie samen?

7%-38%-55%-regel

Heb je wel eens van Albert Mehrabian gehoord? Zijn bevindingen over tegenstrijdige boodschappen van gevoelens en opvattingen (voorkeur of afkeur) worden wereldwijd geciteerd, maar ook gekritiseerd. In de volgende afbeelding tref je zijn conclusies aan over de impact van tekst, verbale- en non-verbale communicatie. Zij zijn ook bekend als de 7%-38%-55%-regel:

Transparant communiceren: Drie elementen

Opdracht: Hoe zit het met jou?

 • Hoe merk jij aan anderen als zij een tegenstrijdige boodschap geven in hun gevoelens of opvattingen?
 • En hoe merken anderen aan jou dat er tegenstrijdigheid zit in wat jij voelt of vindt?

7%: Het gaat niet om de inhoud

Wanneer je een boodschap zendt, druk je de inhoud van de tekst volledig uit in woorden. Of deze overkomen is echter de vraag - en zeker als je verbaal en non-verbaal andere dingen laat horen of zien. Dus let niet alleen op WAT je zegt, maar vooral HOE je dat doet. 


38%: Laat je horen

Er zijn verschillende manieren om jouw verbale communicatie op jouw inhoud te laten aansluiten.

Spreektempo: pas op voor erg langzaam of erg snel

Het tempo waarin mensen spreken, varieert nogal. Binnen een zekere bandbreedte is hier niets mee aan de hand en valt het ons zelfs niet eens op. Anders wordt het wanneer iemand opvallend langzaam of juist zeer snel praat.

Intonatie: zorg voor afwisseling

Let eens op de toon waarop je spreekt. Je kent vast wel iemand die verschrikkelijk monotoon praat en waarbij je echt je best moet doen om op te blijven letten. Ook het variëren van de toonhoogte is heel belangrijk voor een levendig en enthousiast verhaal.

Volume: zorg voor afwisseling

Spreek je te zacht, dan kom je minder zeker over. Spreek je voortdurend hard, dan komt dit weliswaar zekerder over, maar het vermoeit je gesprekspartner. Ook hier ligt de waarheid niet zozeer in het midden als wel in het afwisselen.

Articulatie: vermijd binnensmonds spreken

Een goede articulatie komt over alsof je zeker van je zaak bent. Niet overdrijven natuurlijk, dat irriteert de ander alleen maar. Spreek niet binnensmonds: niet alleen is de inhoud van je verhaal dan nauwelijks te volgen, je komt ook onzeker over.

Aarzeltaal, verklein- en stopwoorden: voorkom ze

Wat gaat er door je heen wanneer je met iemand praat die constant "uhhh" gebruikt? Deze vorm van aarzeltaal geeft de indruk dat je twijfelt over wat je zegt. Voor verkleinwoorden zoals 'eventjes', 'een beetje', 'eigenlijk', 'best wel', 'in principe' en 'als het ware' geldt hetzelfde. En ook stopwoorden zoals 'dat dus', 'zeg maar' of 'hoe dan?!' leiden de ontvanger af van je boodschap. Kortom: weg ermee!


55%: Laat je zien

Ook non-verbaal kun je jouw tekst op meerdere manieren ondersteunen.

Lichaamshouding: neem een open houding aan

Iemands houding geeft veel aan. De houding van je gesprekspartner beïnvloedt je en ook omgekeerd is jouw houding van invloed op je gesprekspartner.

Waar moet je op letten? Het belangrijkste is het verschil tussen een open en een gesloten houding. Een open houding komt geïnteresseerd over en is belangrijk wanneer je een goede sfeer in het gesprek nastreeft en je gesprekspartner ruimte wilt geven.

Een gesloten houding doet dit niet en kan twee dingen uitstralen. Ten eerste: "Kom niet te dicht bij mij, ik scherm mezelf af." Ten tweede: "Ik weet precies wat ik wil en zal mijn mening zeker niet bijstellen, al doe je nog zo hard je best."

Oogcontact: kijk de ander rustig en regelmatig aan

"Ogen zijn de spiegels van de ziel" wordt weleens gezegd. En inderdaad: de wijze waarop iemand je aankijkt, geeft veel non-verbale informatie. Omgekeerd geldt dit ook. Je gesprekspartner trekt conclusies uit het feit of je hem wel of niet aankijkt. Welke manier van kijken hanteer jij?

Gebarentaal: gebruik ondersteunende gebaren, maar overdrijf niet

De hoeveelheid gebaren die mensen tijdens het spreken gebruiken, varieert sterk. Zuid-Europeanen gebaren veel, Japanners weinig. Nederlanders zitten tussen deze uitersten in.

Voor ons is veel gebarentaal al gauw overdreven, waardoor je boodschap ongeloofwaardig overkomt. Te weinig gebruik van gebarentaal heeft evenmin effect, omdat je verhaal dan snel saai en daardoor oninteressant wordt.

Kies dus bewust voor wel of geen gebaren en maak alleen gebruik van gebaren, die de inhoud van jouw verhaal ondersteunen.


Wees congruent

Wil je letterlijk en figuurlijk goed verstaan worden, dan is het belangrijk dat je congruent communiceert. Zorg er daarom voor dat jouw inhoud in overeenstemming is met wat je laat horen en zien. Ook de vier aspecten van een boodschap komen dan helder over.

Opdracht: Hoe congruent communiceer jij?

 • Ben jij je bewust van jouw inhoud, verbale en non-verbale communicatie?
 • Hoe kun je jouw boodschap klip en klaar verwoorden?
 • Waarin kun je jouw verbale communicatie verhelderen?
 • Wat maakt jouw non-verbale houding en gedrag transparanter?

Hoe kun je transparant communiceren?

Als mens kun je niet niet communiceren. Je gedraagt je dus altijd 😉. Ieder mens is in voortdurende interactie met zijn omgeving en met mensen in die omgeving. Ons gedrag wordt daarbij in belangrijke mate bepaald door hoe wij onze omgeving beleven. Dit proces voltrekt zich in drie stappen:

 • Waarnemen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen (tasten).
 • Interpreteren: betekenis geven aan onze waarneming.
 • Evalueren: waarde toekennen aan (de interpretatie van) onze waarneming.

In onze communicatie gaan waarnemingen, interpretaties en evaluaties vaak samen. In het vervolg ontdek je hoe je deze drie stappen van elkaar scheidt, zodat je miscommunicatie door waarnemingsfouten, interpretatiefouten en evaluatiefouten voorkomt.


Oplossing 1: Neem waar wat er is

Waarnemen is het proces van het opvangen en registreren van informatie via onze zintuigen. De meeste mensen denken objectief waar te nemen, maar dat is meestal niet het geval. Kijk maar eens waar jij zit in het volgende plaatje:

Waarom het zo vaak misgaat in onze waarneming heeft te maken met factoren in de situatie, bij de zender én bij de ontvanger. Door hiervan bewust te zijn en hier alert mee om te gaan, bevorder je de objectiviteit van je waarneming. Ook komt dit ten goede aan je interpretaties en evaluaties, waardoor je samen meer bereikt met minder moeite.

Factoren in de situatie

Als je communiceert bevind je je ergens. De volgende factoren kunnen dan ruis van buiten veroorzaken:

 1. Aanwezigheid van derden
 2. Fysieke omgeving
 3. Pregnantie (aandachtstrekkers,, zoals afwijking, herhaling, intensiteit, verandering/beweging)
 4. Tijdsdruk

Voor al deze factoren geldt dat zij een negatieve invloed kunnen uitoefenen op het zuiver waarnemen van de ander. Veel van deze factoren zijn te voorzien en daarmee te vermijden. De meeste zijn ook tijdens een gesprek onder controle te houden, mits zij aan de zender en de ontvanger bekend zijn en beiden hierop letten.

Opdracht: Factoren in de situatie

 • Met welke stoorzenders in de situatie heb jij ervaring?
 • Op welke manier beïnvloeden deze jouw waarneming?
 • Wat zijn daarvan de gevolgen voor de boodschap en de zender?
 • Hoe zorg jij ervoor dat je van deze factoren geen of minimaal last hebt?
 • Wat is daarvoor noodzakelijk?

Factoren bij de zender

Ook bij de zender kunnen factoren spelen die de waarneming vertroebelen. Het coderen van de boodschap gaat dan mis door onder andere:

 1. Sociale en culturele achtergrond
 2. Ervaring en kennis
 3. Taalgebruik en non-verbale signalen
 4. Emotionele toestand
 5. Doel en intentie
 6. Kennis van de ontvanger
 7. Pregnantie

Vind je het lastig om de boodschap van de zender inhoudelijk, verbaal of non-verbaal zuiver waar te nemen? Check dan of deze vertroebelingen bij de zender spelen, waardoor hij zijn codering kan verbeteren.

Opdracht: Factoren bij de zender

 • Kun je je bij al deze factoren een voorstelling maken?
 • Heb je hier zelf ervaring mee binnen jouw dagelijks werk?
 • Hoe ontvang je dan de boodschap?
 • Wat doe je hiermee richting de zender?
 • Op welke manier houd jij zelf rekening met deze vertroebeling als je zendt?

Factoren bij de ontvanger

Ten slotte kan de ontvanger zichzelf door een of meer factoren verblinden. Het decoderen van de boodschap mislukt dan door bijvoorbeeld:

 1. Aandacht en focus
 2. Eigen referentiekader
 3. Afweermechanismen
 4. Kennis en ervaring
 5. Motivatie
 6. Gevoelens
 7. Humeur
 8. Lichamelijke conditie

Wil je als ontvanger zuiver waarnemen? Wees je dan bewust van deze blinde vlekken, waardoor je voortaan objectiever decodeert.

Opdracht: Factoren bij de ontvanger

 • Kun je je voorstellen hoe elk van deze factoren de ontvangst van een boodschap beïnvloedt?
 • Welke ervaringen heb je hier zelf mee in jouw werk?
 • Wat was hiervan de impact op de boodschap enerzijds en de zender anderzijds?
 • Hoe kun je het verblinden van jezelf voortaan voorkomen?
 • Wat heb je daarvoor nodig, van wie en waarom?

Oplossing 2: Check wat je denkt

Je weet nu wat waarnemen is en hoe je ruis van buiten, bij de zender én de ontvanger voorkomt. Dan is het nu tijd om te gaan interpreteren.

Interpreteren is het proces van het begrijpen en verklaren van de ontvangen informatie om betekenis te vinden en inzicht te verkrijgen in wat er wordt gecommuniceerd, vaak door middel van analyse en reflectie.

Ook bij het interpreteren van informatie kunnen verschillende fouten optreden, zoals:

 1. Confirmation bias (bevestigingsvooroordeel)
 2. Generaliseren
 3. Te snel begrijpen en reageren
 4. Halo-effect
 5. Stereotyperingen
 6. Acceptatie van onvolledige informatie
 7. Identificatie
 8. Persoonlijke normen
 9. Vooroordelen
 10. Projectie
 11. Cognitieve dissonantie (innerlijk conflict)

Wil je deze interpretatiefouten voorkomen? Dan vraagt dat zorgvuldige analyse, openheid voor verschillende perspectieven en het gebruik van kritisch denken. Een prachtige opmaat voor evalueren zonder oordeel.

Opdracht: Check wat je denkt

 • Welke voorbeelden kun je bedenken bij elk van deze factoren?
 • Wat was het effect hiervan op jezelf en op de ander?
 • Hoe zou je het een volgende keer aanpakken?

Oplossing 3: Evalueer zonder oordeel

Als het waarnemen en het interpreteren achter de rug zijn, is het tijd om te evalueren.

Evalueren is het proces van het beoordelen, analyseren en afwegen van informatie om tot een oordeel of conclusie te komen, gebaseerd op criteria zoals relevantie, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en waarde.

Tijdens dit evaluatieproces kunnen verschillende denkfouten optreden, waarvan de eerdergenoemde confirmation bias en cognitieve dissonantie prominente voorbeelden zijn. Deze fouten beïnvloeden niet alleen ons interpretatieproces, maar ook onze evaluatie ervan, doordat we geneigd zijn informatie te selecteren die onze bestaande overtuigingen bevestigt en conflicterende informatie te negeren of af te wijzen.

Daarbovenop kunnen andere evaluatiefouten voorkomen, zoals:

 1. Emotionele beïnvloeding
 2. Gebrek aan objectiviteit
 3. Gebrek aan controle over biases
 4. Anchoring
 5. Selectieve aandacht
 6. Onjuiste toepassing van criteria
 7. Overgeneralisatie

Bij het maken van deze fouten nemen we onze eigen werkelijkheid – gevoelens, ervaringen, 'mensenkennis' en 'wereldbeeld' – als uitgangspunt. Allereerst maken we een vergelijking tussen het ons onbekende en het ons bekende. Daarna toetsen we het ons onbekende aan onze eigen waarden en normen en trekken we een conclusie over wat we ervan vinden: belangrijk of onbelangrijk, waardevol of waardeloos, goed of fout, perfect of rampzalig, assertief, aardig, asociaal, enzovoort.

Door alert te zijn op objectiviteit en nauwkeurigheid voorkom je dat je aan de haal gaat met je eigen werkelijkheid. Daardoor voorkom je evaluatiefouten en de ongewenst gevolgen: ineffectief gedrag en negatieve emoties.

Opdracht: Evalueer zonder oordeel

 • Kun je situaties voor de geest halen waarin je jouw eigen 'mensenkennis' of 'wereldbeeld' leidend liet zijn?
 • Of dat je jouw eigen preferenties als referentiekader voor de ander gebruikte?
 • Welke evaluatiefouten herken je nog meer?
 • Wat was daarvan het gevolg?
 • Hoe zou je die situaties nu aanpakken?

Wat levert transparant communiceren op?

Transparante communicatie geeft duidelijkheid aan anderen en creëert duidelijkheid voor jezelf, zowel op de korte als de lange termijn. Verzuim en nalatigheid veranderen daarmee in eigen verantwoordelijkheid nemen en geven en elkaar hierop aanspreken.

Met transparante communicatie geldt "Bedoeld = OK", omdat elke stap expliciet onderwerp van gesprek is én steeds weer wordt gecheckt. De tijd die je hieraan besteedt, verdient zich dubbel en dwars terug in een team met vleugels dat relaxed excelleert doordat ze samen 0% overuren, 25% productiever en 100% leven waarmaken.

Transparant communiceren: Bedoeld ok

Aan jou de keuze

Met dit artikel heb je alle ingrediënten in handen om ook zelf transparant te communiceren. Kun je hierbij extra hulp gebruiken, maak dan je keuze uit een van de volgende opties.

Vraag en antwoord

Heb je vragen over dit artikel? Of wil je jouw ervaringen met (niet) transparant communiceren delen? Laat dan hieronder jouw reactie achter en ik antwoord persoonlijk.

Doe mee met mijn interactieve, online Masterclass

Stap nu uit jouw vicieuze cirkel van alsmaar harder werken, waardoor je tijd en energie krijgt voor jezelf en ontspannen excelleert aan de top. In slechts één uur krijg jij weer grip op je werk en leven. Meld je nu aan voor de interactieve, online Masterclass 'Succes Zonder Stress'.

Aanmelden Masterclass 'Succes Zonder Stress'

Exclusief 1 op 1 sparren

Wil je liever direct persoonlijk met mij in gesprek, zodat 0% overuren, 25% productiever en 100% leven jouw relaxte werkelijkheid wordt? Klik hier om jouw Doorbraaksessie te boeken en we spreken elkaar binnenkort.

2 reacties

 1. Als een directie spreekt over transperantie, maar is zelf in de omgang niet transperant. En bij persoonlijke doelen die van belang zijn voor mij, kijken zij alleen naar wat zij hier mee willen en laten informatie achter of laten je voor iets spreken waar men al een besluit over genomen heeft. Hoe krijg ik dat uit de wereld. En de discussie hierover aangaan leidt tot ellenlange emails, die dan kunnen eindigen in een verslechterde werkrelatie. Hier word gemanipuleerd met recht op ontslag in de pocket.

  1. Hi Saskia, dank je wel voor je reactie. Ik lees behoorlijk wat emotie in je bericht en ook een vraag hoe je wat in jouw ogen niet transparant gebeurt de wereld uit te krijgen. Mijn advies aan jou is om je te focussen op jezelf en wat jij je omgeving te bieden hebt en welke SMART afspraken jullie daarover hebben gemaakt. Dus feiten en concreet waarneembaar gedrag in plaats van meningen en gevoelens. Ook zou ik geen discussie meer voeren - en zeker niet per e-mail - maar een open en eerlijk gesprek aangaan over wat er nu precies de bedoeling is over en weer en hoe jullie ervoor zorgen dat die bedoeling ook leidt tot de gewenste resultaten. Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vind meer tips en artikelen

Zoeken

Categorieën

Basis voor succes
Eigen verantwoordelijkheid
Samenwerken
Stress
Transparant communiceren
Verzuim & nalatigheid
Direct contact