fbpx

Hoe manager Irma weer lekker ging fikken - en haar afdeling ook

Hoe manager Irma weer lekker ging fikken

Samen lekker fikken! Dat was de opdracht die manager Irma van haar directeur had gekregen, toen ik haar ontmoette. "Want wie zou zijn eigen kind nou naar deze opleiding sturen?"

Oorverdovende stilte. Niemand! En dus stevig werk aan de winkel om medewerkers, studenten en werkveld weer tevreden te krijgen.

Totdat er plots een andere wind ging waaien. Met een keiharde deadline: 31 juli 2017. Irma's werk en leven schudden op hun grondvesten en het huilen stond haar nader dan het lachen.

Waarom ontdek je in deze blog én ook hoe zij zichzelf volledig revancheerde. Sterker nog, ze bracht zichzelf weer lekker aan het fikken, evenals haar afdeling, waarover ze nog steeds de scepter zwaait.

Maak kennis met Irma

"Ik zit een stuk beter in mijn vel, ben nu een daadkrachtig leider en in het team spreken we dezelfde taal."

In het vervolg deelt Irma hoe zij zichzelf weer lekker aan het fikken kreeg door deel te nemen aan het leiderschapsprogramma 'Meer Succes, Minder Stress'. Hoe ze haar afdeling daarna in vuur en vlam kreeg, verwoorden haar directeur en de strategisch P&O-partner in hun reflectie op het teamprogramma. Last, but not least, deelt Irma's duo-manager zijn kersverse ervaringen en vertellen zeven medewerkers hoe het is om samen lekker te fikken.

Lekker fikken met Irma

Irma's storm begon al te waaien in de eerste alinea van haar testimonium:

"Oktober 2016 maakte jij kennis met de afdeling verpleegkunde. Mijn directeur had je gevraagd om langs te komen omdat mijn afdeling al jarenlang niet goed liep en er moest "iets gebeuren". Wij maakten kennis met elkaar met aan mij de opdracht of ik het zag zitten om samen met jou verpleegkunde te laten fikken. Wij zagen het wel zitten met elkaar en je maakte een offerte voor de afdeling. De inkt was nog nat toen er besloten werd dat er per 31-07-2017 andere keuzes zouden worden gemaakt en jouw traject geen zin meer had."

Samen ten strijde

De boodschap kwam als een donderslag bij heldere hemel binnen en heftige emoties passeerden de revue:

"Ik zie mijzelf nog staan op de parkeerplaats! We hebben zeker een uur telefonisch contact gehad daar. Al snel besloten we samen ten strijde te trekken, want dit lieten wij beiden niet over onze kant gaan. En dat gevoel is gebleven."

Gedeukt ego

Dat Irma zich niet zomaar uit het veld wilde laten slaan was wel duidelijk, maar niet hoe ze het tij op tijd kon keren:

"Toen ik bij jou in januari 2017 aan het leiderschapsprogramma begon was ik aangeslagen door mijn ongewisse toekomst na 27 jaar ROC MN zonder 1 slechte beoordeling. Mijn ego had een enorme deuk gekregen, waardoor ik niet wist of ik überhaupt nog manager kon en wilde zijn. Mijn kracht was ik kwijt en ik was onzeker over mijn leiderschap. Ook voelde ik me onzeker binnen mijn team en hoe mijn medewerkers mij zagen. Lichamelijk was ik vooral moe, sliep ik slecht en had ik last van hyperventilatie. Daarnaast stond mijn privéleven op een laag pitje. Zoals jij al in mijn intake schreef, leed ik aan zorgen, zorgen, zorgen."

Deadline overleefd

Fast forward: Irma overleefde haar deadline, doordat ze zich persoonlijk en professioneel krachtig ontwikkelde. Hierin nam ze haar teams en medewerkers mee, evenals haar collega's boven zich en naast zich. Het leidde tot groen licht voor het traject 'Op naar de top met VPU', waarin we met voortrekkers en medewerkers van mei 2017 tot en met november 2018 aan de slag gingen. Ondertussen rondde Irma eind 2017 haar leiderschapsprogramma 'Meer Succes Minder Stress' succesvol af:

"Nu - een jaar later - heb ik geleerd dat ik nog steeds de manager wil zijn van de afdeling verpleegkunde en dat ik die ook mag zijn. Ik weet nu hoe ik moet luisteren naar mijn team en door middel van doorvragen tot de kern kan komen. Ook bewaak ik nu mijn grenzen, waardoor ik werk en privé in balans houd. Bovenal heb ik ontdekt dat ik er mag zijn en dat ik juist energie krijg van werk en sociale contacten. Wel mag ik op tijd de hulpvraag stellen en delegeren. Presenteren doe ik makkelijk, daar kan ik dus op vertrouwen. En nooit verwacht, maar wel bereikt: een beschadigde relatie met een leidinggevende kan ik herstellen. Net zoals het in de kruiwagen houden van mijn kikkers, waarbij ik accepteer dat er altijd kikkers zullen zijn die eruit proberen te springen. Bovenal ben ik weer mijn vrolijke ik en tevreden met mijn leven."

Samen gef(l)ikt

Yes! Irma was weer lekker aan het fikken, zowel zakelijk als privé. Hiermee konden we doorpakken naar de teams en medewerkers. Effectief voorbeeld doet immers volgen:

"Je hebt er voor mij gestaan. Met raad en daad. Pittig, direct, uitdagend en soms confronterend. Een aai over de bol wanneer nodig. Een compliment als ik het verdiende en een draai om mijn oren als ik verzaakte! Samen werken wij nu aan verbetering van het gehele team. Ik heb daar veel vertrouwen in en zie dat we al de goede stappen aan het maken zijn. Dank je wel voor een leerzaam jaar."

Lekker fikken met de afdeling

Hoe Irma's afdeling lekker samen aan het fikken ging, beschrijft Esmeralda Francino, Strategisch P&O-partner ROC Midden Nederland, in haar getuigenis van 8 november 2018 - mede namens directeur René Gelens:

"Graag willen we je nog bedanken voor je bijdrage als coach aan het team van Verpleegkunde Utrecht en de tomeloze inzet en energie die je ons in dit traject hebt meegegeven."

Significante verbetering

"Twee jaar geleden hebben we gekozen voor de inzet van een bedrijfsprogramma van FFT. Je hebt in dit traject op maat het team, de managers en ook de personen om het team heen, waaronder mijzelf, getraind en gecoacht in het gedachtegoed van FFT. Dit heeft tot een significante verbetering van samenwerking in het team geleid."

Confronterend met gevoel

"Je hebt ons gedurende het traject geconfronteerd op de inhoud, ons geleerd sneller tot concrete resultaten te komen en duidelijker te communiceren over wat we daarin van elkaar verwachten. Je interventies waren scherp en confronterend, maar altijd met veel gevoel voor menselijke verhoudingen. Het verhaal, zoals voorgedragen door René Gelens op de afsluitende dag van het VPU-traject, is illustratief voor hetgeen we met jouw coaching en training hebben bereikt. Onderstaand is de verkorte versie van dit verhaal weergegeven."

Op naar de top met VPU

"Ons, Esmeralda en mijzelf, werd gevraagd om onze reflectie op het proces van het team Verpleegkunde van de afgelopen anderhalf jaar te geven."

Cement van onze samenleving

"Het traject wat het team doorlopen heeft ging ergens over. Want zoals bij de start van het schooljaar gezegd, hebben wij met elkaar de vraag te beantwoorden: Stuur ik mijn eigen kind naar deze opleiding? En zeg nu eens eerlijk, durfde je dat twee jaar geleden? Onderwijs is in mijn optiek het cement van onze samenleving, het bindmiddel een instituut wat mensen verder brengt in het leven. En bij jullie gaat het dan ook nog eens om een heel mooi, maar ook verantwoordelijk vak. Hieraan uitvoering geven als team, als docent, als ondersteuner is een groot goed en brengt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee."

Vallen en opstaan

"Wij zijn trots op de beweging die jullie met vallen en opstaan, met elkaar, hebben gemaakt. Ik kan dat natuurlijk niet helemaal doorleven, maar ik zie een betere start, een betere opvang van startende docenten, mooie gastsprekers bij de eerstejaars, interesse in de voortgang met modulair onderwijs en het Futurecarelab. Ik zie managers opgeruimder door de school lopen, ik hoor en zie minder klachten en zelfs studenten die mooie filmpjes delen. Wat gaaf en wat fijn voor jullie, want hoe prettig is het als je de toegevoegde waarde weer met elkaar kunt voelen en beleven!"

Forming, storming, norming en performing

"Het traject wat jullie hebben doorlopen vraagt ook moed en persoonlijk leiderschap. En op papier is dat altijd makkelijk gezegd. Teams en individuen gaan door fases heen. Forming, storming, norming en performing. Je kunt er duizenden boeken over lezen, maar als je er middenin zit, als het over jezelf gaat, dan is het vaak een hard gelag met veel goedbedoeld advies en in realiteit keihard werken en stapjes voorwaarts en weer terug. Ook deze slag hebben jullie met elkaar gemaakt. Sommige collega's hebben heel moedig gekozen voor een andere weg. Anderen pasten hun gedrag aan en probeerden hierin te experimenteren. Ook hebben jullie werk gemaakt van elkaar direct aanspreken en feedback geven. Dit heeft van jullie allemaal leiderschap gevraagd en dat hebben jullie ook getoond!"

Verpleegkunde als boegbeeld

"Ten slotte zijn wij als opleiding en als college dienstbaar aan de regionale arbeidsmarkt. Dit traject stopt nu, maar ook weer niet. Want wij bevinden ons in een dynamische markt, de krapte is enorm, de druk en het tempo zijn hoog en het is mijn overtuiging dat wij alleen, met elkaar, daar sterk in kunnen opereren. Verpleegkunde is daarin voor mij het boegbeeld en een heel belangrijke speler. Ik vind het prettig om te vernemen dat jullie vormgeven aan verpleegkunde 2.0, dat is nodig."

Keep up the good work

"We staan dus met elkaar voor grote uitdagingen om onze school actueel en relevant te houden. Het is dus fijn om te zien en voelen dat jullie met elkaar grote stappen hebben gezet… Keep up the good work. Wij hebben daarin alle vertrouwen!"

Lekker fikken met de medewerkers

Dat al dit vertrouwen volkomen terecht is, blijkt uit de openhartige testimonia van de zeven medewerkers hieronder en - als eerste - Irma's nieuwe duo-manager, omdat de afdeling Verpleegkunde toch wel wat groot was om helemaal alleen te runnen.

Jos van der Eijk, afdelingshoofd Verpleegkunde

"Margriet Taams heeft de afdeling Verpleegkunde van ROC Midden Nederland een kleine twee jaar begeleid in teamontwikkeling. Twee jaar geleden scoorde de afdeling zich onvoldoende als het ging om samenwerking en communicatie. Nu staat de afdeling er heel anders voor. Uit de eindmeting blijkt dat de medewerkers in staat zijn transparant en directe feedback aan elkaar te geven maar ook om smart te communiceren. Dit heeft veel meer werkplezier opgeleverd en men werkt efficiënter en effectiever. Margriet heeft de managers van de afdeling met raad en daad ondersteund om dit proces vlot te trekken naar de situatie waar we nu zijn. Hartelijk dank voor je deskundigheid, advies en daadkracht Margriet!"

Arda de Zeeuw, voortrekker en docent Verpleegkunde

"Na een lastige periode met veel onderwijsveranderingen en wisselende sturing van ons team, was er ontevredenheid over de sfeer en onderlinge communicatie en werd de werkdruk als zeer stressvol ervaren. We hebben als afdeling met Margriet Taams intensief samengewerkt om hierin verandering te bewerkstelligen. De aanpak was direct, duidelijk en stevig. Zes communicatieve vaardigheden zijn besproken en individueel getest. Daar vloeiden leerdoelen uit voort waarmee we consequent aan de slag gingen en waarvan de bevindingen in verslagen werden vastgelegd. Dit was intensief en leerzaam en heeft er voor gezorgd dat er inzicht kwam in eigen functioneren en dat van het team. Er is een cultuuromslag gekomen waarin het vanzelfsprekender is dat we elkaar aanspreken, bemoedigen, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Na de live trainingen en met de verworven vaardigheden kunnen we de veranderende toekomst in de zorg goed aan. De werkdruk zal niet veranderen, wel de manier waarop we daarmee omgaan. De sfeer is positief veranderd en daardoor het werkplezier. Margriet Taams heeft hiervoor de basis gelegd."

Huub Voogd, docent Verpleegkunde - Anatomie/Pathologie

"Margriet kan op een deskundige manier uitdagingen op de werkvloer helder krijgen en mensen hun juiste weg laten kiezen."

Kitty Haak, docent Verpleegkunde

"Ik heb met Margriet samengewerkt tijdens een teamtraject. Ik heb haar leren kennen als een daadkrachtige trainer/coach. Door de training van Margriet heb ik geleerd om naar mezelf, mijn gedrag en de reactie van de omgeving op dat gedrag te kijken en daarop te reflecteren. Het heeft eraan bijgedragen dat ik nu de professional ben die ik graag wil zijn. Direct feedback geven, smart doelen formuleren en duidelijk communiceren, hieraan werken heeft tot resultaat gehad dat de afdeling VPU een fijne werkplek werd. Werd, want mede door het effect van deze training heb ik de stap gewaagd om een andere functie op te pakken, waar deze vaardigheden ook weer van pas komen."

Farahnaaz Oemar, docent Engels

"Heel scherp, inzichtelijk, confronterend, inspirerend en doeltreffend!"

Joke Verbakel, docent Verpleegkunde

"Als je als team niet doet wat je zegt, als je geen zin hebt je aan afspraken te houden, als je geen zin hebt in hard werken, en als je niet tegen een stootje kan, huur dan Margriet in. Zij doorziet onmiddellijk de structuren en dwarsbomers in een team. Blinde vlekken in het functioneren worden blootgelegd en iedereen wordt mede verantwoordelijk voor het proces. Wie zich voorbereidt en hard werkt, is in staat persoonlijke groei door te maken. Geen smoesjes meer maar op naar de top. Het is fijn deel uit te maken van een goed lopend team, voorzitter te zijn van je team en resultaten te boeken. Ik heb het ervaren in een 2-jarig traject op naar de top, van tobben naar toppen bij ROC Midden Nederland. Ik heb enorm veel geleerd als voorzitter bij team 3 en in de vele live sessies. Ben dankbaar voor de feedback en zet het meteen om in acties. Ik ben blij met mijn collega's en natuurlijk met Margriet! Succes met je volgende projecten Margriet."

Rob Weber, docent Verpleegkunde - Omgangskunde

"Margriet zegt wat ze doet & doet wat ze zegt. Zij is daarbij in staat je iedere keer weer opnieuw te ontmoeten."

Patrick Nohl-Cnossen, projectleider

"Ik heb Margriet leren kennen als een echte power vrouw die haar talenten en kwaliteiten graag inzet om het beste bij een ander naar boven te halen. Als ik terugkijk naar de afgelopen drie jaar waarin Margriet mij in het eerste jaar heeft geraakt, kan ik tevreden en voldaan zeggen dat ik van een madeliefje ben uitgegroeid tot een waar bloemenveld. Heel erg bedankt voor alle wijze lessen en je praktische methodes om meer uit mijzelf te halen om een bijdrage te leveren voor een betere wereld voor iedereen."

Wil jij lekker fikken?

Heb jij behoefte om lekker te fikken met je bestuur, je directie of jouw medewerkers, maar weet je niet hoe? Of vind je het fijn om jouw eigen vuurtje eerst wat op te stoken, voordat je anderen in vuur en vlam zet? Doe dan je voordeel met een van de volgende opties.

Vraag en antwoord

Heb je vragen over deze blog? Of wil je jouw ervaringen met (niet) lekker fikken delen? Laat dan hieronder jouw reactie achter en ik antwoord persoonlijk.

Doe mee met mijn interactieve, online Masterclass

Stap nu uit jouw vicieuze cirkel van alsmaar harder werken, waardoor je tijd en energie krijgt voor jezelf en ontspannen excelleert aan de top. In slechts één uur krijg jij weer grip op je werk en leven. Meld je nu aan voor de interactieve, online Masterclass 'Succes Zonder Stress'.

Aanmelden Masterclass 'Succes Zonder Stress'

Exclusief 1 op 1 sparren

Wil je liever direct persoonlijk met mij in gesprek, zodat 0% overuren, 25% productiever en 100% leven jouw relaxte werkelijkheid wordt? Klik hier om jouw Doorbraaksessie te boeken en we spreken elkaar binnenkort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vind meer tips en artikelen

Zoek

Categorieën

Basis voor succes
Eigen verantwoordelijkheid
Samenwerken
Stress
Transparant communiceren
Verzuim & nalatigheid
Direct contact