fbpx

Groeien in leiderschap – accountant Rogier ging ervoor

Rogier Groothuis

Wat doe jij om te groeien in jouw leiderschap als directeur, manager of ondernemende professional? En welke investeringen heb jij hierin de afgelopen maanden en jaren gedaan?

Ik ben benieuwd naar je antwoorden! En ook hoe deze investeringen jou helpen om het goede voorbeeld te zijn dat jouw omgeving van je verwacht.

  • Ben je er effectiever door geworden?
  • Functioneer je efficiënter?
  • En hoe staat het met je dagelijkse energie?

In deze blog staat accountant Rogier centraal, werkzaam als controleleider bij Worrell & Jetten. Zowel Rogier als zijn werkgever zagen hem graag doorgroeien naar externe accountant. Maar daarvoor moest hij groeien in zijn leiderschap.

Rogier ging ervoor. En zijn werkgever ook. Samen investeerden zij in mijn leiderschapsprogramma 'Meer Succes, Minder Stress'. Hoe dat uitpakte vertelt Rogier je zelf in zijn persoonlijke video en geschreven testimonium, die ik hierna in etappes met je deel.

Maak kennis met Rogier

"Gedragsaanpassing leer je niet in een dag!"

In deze korte video vertelt Rogier waarom hij koos voor mijn leiderschapsprogramma en wat het hem en zijn werkgever heeft opgeleverd.

Rogier wilde doorgroeien

"Ik ben werkzaam als controleleider in de accountancy. Voor de laatste stap, doorgroei naar extern accountant, diende een aantal punten op het communicatieve vlak verbeterd te worden, zodat ik extern als volwaardig gesprekspartner van de klant optreed en intern organisatorisch leiderschap laat zien."

Met deze alinea start Rogier zijn testimonium, waarin hij zijn uitgangspositie voor mijn leiderschapsprogramma uit de doeken doet.

Twee mooie uitdagingen

Waarom dit twee mooie uitdagingen voor hem waren, verwoordt Rogier in het vervolg.

"Voor een man die zich graag met zijn vak bezighoudt, waren dit twee mooie uitdagingen in het vertonen van effectieve houding en gedrag. Goed zijn in je vak is één, maar zorgen dat én de klant én collega's hun werk op tijd doen, zodat alle deadlines worden gehaald is andere koek. En zeker in tijden van corona. Controles vinden niet op locatie van de klant plaats én er moet met allerlei nieuwe steunmaatregelen rekening gehouden worden. Tel daarbij op een structurele onderbezetting wegens oververhitte arbeidsmarkt en je hebt het plaatje van mijn werk compleet."

Het plaatje wat Rogier hierboven schetst, is schering en inslag bij de ambitieuze directeuren, managers en ondernemende professionals die ik begeleid. Ongeacht de diensten en producten die ze voortbrengen. En ongeacht het feit of ze in de profit of non profit sector actief zijn. De vele ervaringen per branche en per product spreken boekdelen.

Razend druk

Al mijn klanten zijn razend druk met het op tijd, juist en volledig realiseren van hun doelen. Daarbij willen ze mensen en middelen zo effectief en efficiënt mogelijk benutten, zodat ze geen kostbare tijd, geld en energie verspillen. Ondanks hun inzet en motivatie lukt het ze echter niet om optimaal te presteren in minimale tijd met ultieme relaties.

En weet je hoe dat komt? Omdat ze niet effectief denken, durven en doen!

Gelukkig is dit ineffectieve gedrag zeer ontvankelijk voor de juiste vragen. En daarom besloot ik eerst eens stevig te rammelen aan de 'ratrace' die Rogier voor zijn afdeling schetst. Want hoewel zijn zinnen zakelijk en feitelijk klinken, klinken er diverse gedachtekronkels in door. Had jij ze ook al in de smiezen?

Harde deadlines en klant is koning

Al rammelend bleek er iets anders binnen Rogiers afdeling te spelen. Onbewust handelde elke collega namelijk vanuit het adagium "Klant is koning".

Terwijl niet alle klanten zich even koninklijk gedragen. Ze leveren hun zaken niet op tijd aan. Of niet juist, niet volledig of niet betrouwbaar. En denk je dat ze daarover transparant communiceren? Ben je betoeterd, want... (vul zelf maar in welke smoesjes jij in soortgelijke situaties hoort).

Ondertussen blijven de deadlines staan en is er geen tijd meer te verliezen. Dus wie lopen er vervolgens alle gaten dicht, zodat alles toch nog keurig op tijd van handtekeningen wordt voorzien? Rogier en zijn collega's, omdat "zij daarvoor betaald worden" en "zij daarop door klant en fiscus aanspreekbaar zijn".

Je kunt je vast voorstellen dat deze overtuigingen niet bijdragen aan 0% overuren, 25% productiever werken en 100% leven!

Rogier hield zijn overwerk aardig binnen de perken, zodat hij ook van zijn gezin en hobby's kon genieten. Een aantal oververantwoordelijke collega's ploeterde echter dagelijks tot in het holst van de nacht door. En ook in het weekend zaten zij vaker achter hun laptop dan met hun geliefden op de bank.

Zie je de bui al hangen in fouten, slordigheden en korte lontjes? In (ziekte)verzuim en gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid door aanhoudende stress? En wat te denken van vroegtijdig overlijden, doordat de klap van 'de man met de hamer' niet genadig uitpakt?

Structurele onderbezetting en werkdruk

Van het ene gerammel komt het volgende gerammel.

Want hoe kijk je nu bijvoorbeeld naar "structurele onderbezetting wegens oververhitte arbeidsmarkt"?

  • Als je de verschillende manieren van werken binnen de afdeling in ogenschouw neemt?
  • Of als je kijkt naar het 'onkoninklijke' gedrag van klanten?

Zou je het volgende argument dan nog plausibel vinden?

"Er is te veel werk voor te weinig mensen, omdat er geen goede mensen in de markt te vinden zijn."

Voor mij rammelen dit soort redeneringen aan diverse kanten. En ik geniet ervan om mijn klanten te helpen die gedachtekronkels te herkennen, bespreekbaar te maken en uit te dagen. Ook Rogier ging hiermee graag aan de slag, waarbij hij blij was dat hij een jaar tot zijn beschikking had.

Verandering kost tijd

"Wijzigingen in gedrag leer je niet in een dag, daar is een langere bewustwording en toepassing voor nodig. Vandaar mijn keuze voor het leiderschapsprogramma 'Meer Succes, Minder Stress'. Door één van mijn collega's werd ik hierop geattendeerd. Hij had zelf aan dit programma deelgenomen. En hij was zeer enthousiast over de resultaten die hij persoonlijk en professioneel had bereikt."

De collega waarover Rogier hier rept, is Gerard van der Lelie, partner bij Worrell & Jetten.

Voor zowel Gerard als Rogier was het overduidelijk dat het in stand houden van een eilandjescultuur niet ging werken om het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Evenmin zagen ze heil in tips & tricks tegen stress, omdat ze met dit soort 'kunstjes' vroeg of laat toch tegen de lamp zouden lopen.

Wat beide heren wilden, is groeien in hun persoonlijk en professioneel leiderschap – vanuit zichzelf en mét zichzelf! Zodat ze 'de kunst' van effectief denken, durven en doen echt 'meester' zouden worden. En daarmee 'uit en thuis' 'een motiverende baas' zijn, zowel voor klanten, als collega's en dierbaren .

Heldere doelstellingen vooraf

Ook over de aanpak waren Rogier en ik het snel eens. Als zijn werkgever wilde dat Rogier doorgroeide naar extern accountant, moest allereerst duidelijk zijn waar we samen aan gingen werken. Ten tweede moest het klip en klaar zijn wie wat wanneer doet en waarom. Tijd dus voor heldere doelstellingen met SMART afspraken voor alle betrokkenen. Er volgde een 'viergesprek', waarover Rogier het volgende schrijft:

"Na een persoonlijke kennismaking met mij, mijn leidinggevende en mijn interne mentor, waarin we ieders rol en verwachtingen helder op elkaar afstemden, ging ik van start. Met als belangrijkste doelstellingen het opdoen van meer zelfvertrouwen, het ontwikkelen van een effectiever gedragsrepertoire en mezelf in- en extern krachtig profileren."

Oefening baart kunst

Alleen door te oefenen en experimenteren krijg je ander gedrag in de vingers, zodat het echt 'eigen' voelt. Rogier verwoordt dit als volgt:

"Tijdens de live dagen kreeg ik volop handvatten aangereikt, die ik consequent in de praktijk ben gaan toepassen. Door me hier steeds verder in te bekwamen, zitten ze nu letterlijk tussen mijn oren en heb ik ze figuurlijk in de vingers. Daardoor voelen ze echt 'eigen'."

Wekelijks successen boeken

Buiten de live dagen werkte Rogier met een 'Persoonlijk Succes Plan' (PSP) en een weekverslag. Daarmee kon hij zichzelf continu bij zijn 'eigen les' houden, zodat hij de juiste stappen bleef zetten. Op zijn 'tobbers en toppers' ontving hij bovendien elke week online individuele coaching van mij. Daardoor viel er niets tussen wal en schip en kon Rogier ook regelmatig lof en trompetgeschal laten klinken.

Online raad en daad

Voor online raad en daad kon Rogier 24/7 terecht in de besloten MSMS-community. Daarnaast kon hij maandelijks deelnemen aan een Q&A of een Mastermind. Met alle deelnemers, want samen leert slimmer, sneller en leuker.

60x effectief met 360°-feedback

Verder kon Rogier rijkelijk putten uit de resultaten van zijn 360°-feedbacklijsten. Door deze breed uit te zetten wist hij precies hoe hij 60x effectief kon zijn. Zowel zakelijk als privé, op zes gebieden, te weten: zelfreflectie, openheid, profilering, actief luisteren, probleem oplossen en conflict hanteren.

Toolkit voor het leven

Als kers op de taart beschikte Rogier over de fantastische MSMS-toolkit. Zijn eigen 'gereedschapskoffer' met al zijn eigen 'gereedschappen', die hij gedurende het programma geheel naar eigen hand leerde zetten. Want waarom het wiel zelf uitvinden als het al uitgevonden is? Rogier liet het liever voor zich draaien – en met succes!

Inspirerend voorbeeld

Hoe Rogier mijn rol in zijn groeien naar leiderschap heeft ervaren, verwoordt hij als volgt:

"Margriet fungeerde hierin als inspirerend voorbeeld. Zij heeft haar eigen, zeer directe maar positieve en enthousiaste aanpak. En ze is de meest ad remme persoon die ik ooit heb ontmoet. Ze tapt razendsnel uit verschillende vaatjes en neemt geen genoegen met halfbakken antwoorden. Met hart voor de mens en hard op de zaak, jaagt ze ieders beren vlot van de weg. Daarmee haalt ze het beste uit haar deelnemers tevoorschijn en daarvan geniet ze zichtbaar."

Voorbeelden uit de praktijk

Ook aan het programma zelf wijdt Rogier een alinea:

"In het programma is veel ruimte voor voorbeelden uit de eigen praktijk. Daardoor kon ik lastige casussen echt van A tot Z tackelen. Mijn planning, uitvoering en control zijn verbeterd, ik communiceer transparanter en de samenwerking met collega's en klanten verloopt productiever."

Missie geslaagd

Rogier is geslaagd in het behalen van zijn vooraf geformuleerde doelstellingen en laat dat in klinkende resultaten zien.

Organisatorische initiatieven

"Op organisatorisch niveau heb ik meerdere initiatieven ontplooid om effectiever en efficiënter samen te werken. Door grenzen te stellen en iedereen op zijn eigen verantwoordelijkheid aan te spreken, lossen problemen zich op het juiste niveau op. Daardoor kan iedereen zich focussen op zijn eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden."

Extra menskracht

"Daarnaast is er extra menskracht beschikbaar gekomen om de werkdruk te verminderen. En we gaan over op een nieuwe klantsegmentering, waardoor inspanning en opbrengsten beter in de pas lopen. Voor dit laatste onderwerp ben ik door de partners van mijn afdeling gevraagd het voortouw te nemen."

Van 'bewust onbekwaam' naar 'onbewust bekwaam'

Rogier besluit zijn testimonium met een blije en tevreden terugblik:

"Terugkijkend op een jaar 'Meer Succes, Minder Stress' heb ik mezelf van 'bewust onbekwaam' via 'bewust bekwaam' naar 'onbewust bekwaam' ontwikkeld. Dankzij dit complete en zeer doortimmerde programma en de persoonlijke begeleiding van Margriet zijn mijn communicatieve vaardigheden sterk verbeterd en heb ik mijn vooraf geformuleerde doelstellingen bereikt!

drs. R. Groothuis RA RB"

Vier tevreden glimlachen

Zoals we startten, zijn Rogier en ik ook geëindigd. Met een 'viergesprek' waarin Rogier, zijn leidinggevende, zijn interne mentor en ik de resultaten en het verloop van het programma evalueerden. Ook keken we vooruit, omdat de afdeling groeit en zich wil onderscheiden in de markt. Met een eigen logo en een eigen managementteam, waarvan Rogier deel uitmaakt.

Bij mijn vertrek bleven er drie tevreden glimlachende heren achter. En ook ik smilede van oor tot oor. Voor deze resultaten doe ik mijn werk – met LOVE.

Waar kun jij groeien in jouw leiderschap?

Nu je het verhaal van Rogier gelezen hebt, ben ik benieuwd waar jij kunt groeien in jouw leiderschap. En welke investeringen jij daarvoor bereid bent om te doen.

Hoe zou het zijn als jij niet meer keihard hoeft te werken IN de business, omdat je effectief werkt AAN de business? Hoeveel klanten en collega's zou je daarmee een plezier doen? En hoe vrolijk zouden jouw dierbaren daarvan worden? En niet te vergeten jijzelf, omdat je eindelijk weer kunt genieten en ontspannen.

Let wel! Als directeur, manager of ondernemende professional hoef je niet zelf 'het beste jongetje van de klas' te zijn! Wat jou te doen staat, is de beste mensen om je heen verzamelen en het beste uit die mensen halen. Zodat jullie samen de eisen van de markt optimaal kunnen matchen aan de mogelijkheden van jullie organisatie.

Stel jezelf eens voor wat jij dan zou kunnen bereiken? En vooral als jullie deze match elke dag effectief en efficiënt kunnen maken? Dan loop je niet meer achter de feiten aan, maar regeer je – omdat je vooruitziet!

Ik help je graag om te groeien in jouw leiderschap! Maak je keuze uit een van de volgende opties.

Vraag en antwoord

Heb je vragen over deze blog? Of wil je jouw ervaringen met groeien in leiderschap delen? Laat dan hieronder jouw reactie achter en ik antwoord persoonlijk.

Doe mee met mijn interactieve, online Masterclass

Stap nu uit jouw vicieuze cirkel van alsmaar harder werken, waardoor je tijd en energie krijgt voor jezelf en ontspannen excelleert aan de top. In slechts één uur krijg jij weer grip op je werk en leven. Meld je nu aan voor de interactieve, online Masterclass 'Succes Zonder Stress'.

Aanmelden Masterclass 'Succes Zonder Stress'

Exclusief 1 op 1 sparren

Wil je liever direct persoonlijk met mij in gesprek, zodat 0% overuren, 25% productiever en 100% leven jouw relaxte werkelijkheid wordt? Klik hier om jouw Doorbraaksessie te boeken en we spreken elkaar binnenkort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vind meer tips en artikelen

Zoek

Categorieën

Basis voor succes
Eigen verantwoordelijkheid
Samenwerken
Stress
Transparant communiceren
Verzuim & nalatigheid
Direct contact