fbpx

Fit for the future met jouw team? Zo word je het én blijf je het!

Fit for the future met jouw team? Zo word je het én blijf je het!

Stel je voor… Jouw organisatie wacht een uitdagende en sterk veranderende toekomst, maar je team is niet fit for the future!

Annemarie kon tot geen enkele andere conclusie komen, toen ze als kersverse directeur bedrijfsvoering haar 'vlootschouw' had gedaan.

Het denk- en werkniveau van haar collega's was hoog, maar ze werkten allemaal te vaak, te veel en te hard op hun eigen eilandjes. Dit kwam de overall effectiviteit, efficiëntie en werkdruk niet ten goede, laat staan de toekomst.

Werk aan de winkel dus - hoe eerder, hoe beter!

Hoe Annemarie haar team fit for the future kreeg, ontdek je in deze blog. En ook hoe ze haar team sindsdien fit for the future houdt. In het vervolg passeert Annemaries trotse testimonium per alinea volledig de revue met her en der een kop, link of toelichting van mij.

Fit for the future worden

De situatie die Annemarie bij haar aantreden aantrof, beschrijft zij zelf als volgt:

"Toen ik 4 jaar geleden bij mijn huidige werkgever kwam werken vielen me een aantal dingen op. Er was stress, successen werden weinig tot niet gevierd en de samenwerking liet te wensen over, doordat er te veel vanuit eigen taakgebied werd gewerkt. Het was uitermate belangrijk om fit for the future te worden. We wisten als organisatie toen al dat ons een uitdagende en sterk veranderende toekomst te wachten stond."

Helder visioen

De nood was hoog en de motivatie om te veranderen was groot. Ook wist Annemarie goed wat ze wilde, met wie en waarom:

"Ik had geen twijfels om jou te benaderen. Ik had eerder bij jou het leiderschapsprogramma 'Meer Succes, Minder Stress' doorlopen en had een visioen van een organisatieprogramma onder jouw leiding. En dat is gelukt! In een periode van 3 jaar, met bijna een jaar onderbreking vanwege het coronavirus, hebben wij als organisatie van aanvankelijk 14 en nu 17 collega's een programma op maat met jou doorlopen, waarin we onszelf en elkaar beter hebben leren kennen en onze krachten in- en extern hebben leren bundelen."

Pittig traject

Directie, professionals en secretariaat gingen van begin 2019 tot en met oktober 2021 samen aan de slag, waardoor ze zichzelf en elkaar zakelijk en privé goed leerden kennen.

"Het was een interessant, maar ook pittig traject dat wij recent succesvol konden afsluiten. Het is prachtig om te zien dat een aantal collega's, die aanvankelijk sceptisch waren, als oogst aangaven persoonlijk te zijn gegroeid en dat de samenwerking sterk is verbeterd. Daarnaast staat er een organisatie die het vertrouwen heeft gewonnen om meer taken van het bestuur gemandateerd te krijgen en daar ook complimenten voor krijgt. In die samenwerking hebben wij als organisatie meer kleur en gezicht gekregen, doordat wij tijdens het 'Fit For The Future'-programma tot een eigen missie, visie en kernwaarden zijn gekomen. Dit werkt voor ons nu als een kompas voor de toekomst."

Onaangename besluiten

Ging dit allemaal van een leien dakje? Zeker niet!

"Met de directie heb jij regelmatig overlegd over hoe met de weerstanden om te gaan. Dat heeft af en toe tot onaangename besluiten geleid, maar wel met het gewenste resultaat: effectieve en efficiënte samenwerking binnen ons team en met ons bestuur. Daarnaast heb ik persoonlijk in dit traject afgerekend met het zijn van een love junk en een overdreven perfectionist. Ik heb geleerd om te relativeren en bij te sturen, waardoor we professioneler functioneren en transparanter communiceren. Mede daardoor hebben we drie nieuwe jonge talenten aan ons kunnen binden, die enerzijds de werkdruk verlagen en anderzijds frisse blikken op ons doen en laten werpen."

Inspelen en bijsturen

Ook voor mij was dit 'Fit For The Future'-programma uitdagend, zowel in het veranderen van de stroeve status quo als in het anticiperen op de veeleisende toekomst. De grootste uitdaging lag echter in het dealen met de gevolgen van het coronavirus: lockdowns, thuiswerken via Teams of Zoom, (non)vaccineren, (thuis)testen, quarantaines, etc. Nog nooit duurde een ontwikkelingstraject zo lang en ook niet eerder kostte het zo veel moeite om alle kikkertjes in de kruiwagen te houden.

"Jouw begeleiding was zoals ik je ken. Je zet dingen stevig neer en dat doe je bewust om je punt te maken. Je hebt in dit traject met een relatief grote groep, goed kunnen inspelen op wat in de groep nodig was en wat je met de groep kon bereiken. Dat betekende ook bijsturen op het programma en wat van mensen werd verwacht. Dat heb ik erg gewaardeerd."

Fit for the future blijven

Fit for the future worden is één, maar hoe blijf je het ook?

"Bij de slotsessie van het traject zijn veel goede ideeën uit het team gekomen om fit for the future te zijn en blijven. Ik heb veel zin om met de collega's die ideeën verder op te pakken. Ik wil je daarom enorm bedanken voor jouw ongelofelijke inzet om dit programma tot een succes te maken."

Top 5 wensen

Ben je nieuwsgierig over welke ideeën Annemarie het heeft? Dit is de top 5 die ze na de slotsessie als wensen aan haar bestuur bracht:

  1. We willen ons blijven focussen op onszelf ontwikkelen: op inhoud, gedrag en teambuilding. Daarom organiseren we blijvend tweedaagsen.
  2. Prioriteren en nee zeggen. We ontvangen veel losse vragen en ad hoc taken. Deze leiden af van onze focus, strategie en bijbehorende prioriteiten. Omdat we ons niet door de waan van de dag willen laten regeren, zullen we blijven zeggen als iets niet kan.
  3. Wij willen ons uitspreken - ook tijdens vergaderingen.
  4. Blijvend werken aan vitaliteit van de mens - juist ook in de hybride setting.
  5. Wij gunnen ons allen kortere agenda's en vergaderingen met minder details en dossiers die passen bij een future proof samenwerking. Wij willen en zijn toe aan meer mandaat, zodat iedereen opperbest functioneert.

Transparant verzoek

Ook nodigde ze haar bestuur uit open, eerlijk en direct te communiceren:

"Als u wensen heeft om de samenwerking te verbeteren, spreek ze uit, zodat we ze samen kunnen bespreken en tot SMART afspraken kunnen komen waaraan we elkaar kunnen houden. Wij zijn als bureau een lerende groep mensen en gaan graag de dialoog met u aan. Niet over elkaar maar met elkaar. Dus hebt u een wens of feedback voor een collega? Meld deze dan rechtstreeks aan hem of haar. Is het een wens of feedback richting mij of voor de hele organisatie? Uit die dan direct bij mij."

Is jouw team fit for the future?

Als directeur bedrijfsvoering en als aanjager van het verandertraject is Annemarie trots op wat ze heeft bereikt, zowel binnen haar team als erbuiten.

Wil jij ook fit for the future worden met jouw team? Of maak je je zorgen hoe jullie fit for the future blijven? Ik heb je graag op weg met een van de volgende opties.

Vraag en antwoord

Heb je vragen over deze blog? Of wil je jouw ervaringen met fit for the future worden of blijven delen? Laat dan hieronder jouw reactie achter en ik antwoord persoonlijk.

Doe mee met mijn interactieve, online Masterclass

Stap nu uit jouw vicieuze cirkel van alsmaar harder werken, waardoor je tijd en energie krijgt voor jezelf en ontspannen excelleert aan de top. In slechts één uur krijg jij weer grip op je werk en leven. Meld je nu aan voor de interactieve, online Masterclass 'Succes Zonder Stress'.

Aanmelden Masterclass 'Succes Zonder Stress'

Exclusief 1 op 1 sparren

Wil je liever direct persoonlijk met mij in gesprek, zodat 0% overuren, 25% productiever en 100% leven jouw relaxte werkelijkheid wordt? Klik hier om jouw Doorbraaksessie te boeken en we spreken elkaar binnenkort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vind meer tips en artikelen

Zoek

Categorieën

Basis voor succes
Eigen verantwoordelijkheid
Samenwerken
Stress
Transparant communiceren
Verzuim & nalatigheid
Direct contact