fbpx

De 4 pijlers van succes - ontdek waar je staat

De 4 pijlers van succes – ontdek waar je staat

Wist je dat succes 4 pijlers heeft? En dat deze 4 pijlers voor ieder mens gelden?

In deze blog ontdek je wat deze 4 pijlers zijn en hoe jij je tot elk van deze pijlers verhoudt. Dus laten we geen tijd verliezen en de koe direct bij de horens vatten.

Wat is succes?

Weet jij wat succes is? En heb je dit ook helder gedefinieerd voor jezelf?

 • In je werk, privéleven en hobby's?
 • Voor je hoofd, hart en handen?
 • In tijd, geld en energie?
 • Vandaag, morgen en in de toekomst?

Succes volgens Van Dale

Volgens Van Dale is succes:

 1. Goede uitkomst, afloop of uitslag.
 2. Iets dat goed afloopt.

Maar wat is goed? En voor wie is dat dan goed?

 • Voor jou of voor mij?
 • Voor ons allebei?
 • Of voor anderen?

Succes is persoonlijk

Wanneer we het over succes hebben, zijn er vele vragen te stellen en net zoveel antwoorden te geven.

 • Want jouw succes is niet het mijne – en andersom.
 • Waarover ik laaiend enthousiast ben, houdt jou 's nachts wakker.
 • Wat jij en ik effectief en efficiënt vinden, ervaren klanten of collega's als bureaucratisch.

Iedereen is uniek

Jij en ik zijn uniek in hoe we denken, durven en doen.

 • In wie we zijn en wat we belangrijk vinden.
 • Maar ook in wat we geloven en met wie we ons omringen.
 • Of waarom we bang, boos, bedroefd, beschaamd of blij zijn.

Wat laat je zien?

In ons doen en laten tonen we wie we zijn, maar ook in ons moeten en mogen.

 • Wat staan we onszelf en anderen toe?
 • Welke impact heeft dat op ons geestelijk en lichamelijk welbevinden?
 • Op welke manier zijn we daardoor in staat om zelfredzaam te functioneren?
 • Hoe dragen we hiermee bij aan de maatschappij?

Leiden of lijden?

Achter al deze vragen gaat slechts een vraag schuil. Welke verantwoordelijkheid neem je zelf, zodat je jouw leven leidt? Of lijdt je het liever, omdat je kiest voor verzuim en nalatigheid?

De 4 pijlers voor succes

Heb je al een beetje gevoel wat succes voor jou is? En ook wat jij daarvoor te doen en laten hebt enerzijds én te moeten en mogen anderzijds?

Hoe je het ook wendt of keert, aan ieders succes liggen 4 pijlers ten grondslag:

 1. De relatie tussen mensen.
 2. Weten wat je wilt.
 3. Zintuiglijke gevoeligheid.
 4. Flexibiliteit in gedrag.

Wat elke pijler inhoudt, ontdek je in het vervolg.

1. De relatie tussen mensen

Het eerste en belangrijkste perspectief voor succes is de relatie die je met jezelf onderhoudt en met de mensen om je heen. Een sterk contact met jezelf legt een solide basis voor gezonde relaties met anderen. Als je jezelf begrijpt en accepteert, kun je ook anderen beter begrijpen en accepteren. Op dezelfde manier helpen waardevolle relaties met anderen om jezelf beter te begrijpen en te groeien.

Een evenwichtige relatie tussen contact met jezelf en contact met anderen is essentieel voor welzijn, vervulling en succes. Hierbij zit de crux in het creëren van een gezonde balans tussen zelfzorg – je hoofd, hart en handen in lijn - en het koesteren van sociale verbindingen – in werk, privé en hobby's - waarbij beide aspecten elkaar versterken en ondersteunen.

Contact met jezelf

Sta je weleens in tweestrijd bij het maken van keuzes? Je hoofd zegt het een, je lichaam het ander. Soms heb je letterlijk een knoop in je maag, een last op je schouders of een hart dat bonst in je keel. Waar moet je dan naar luisteren?

Contact met jezelf gaat over het vermogen om af te stemmen op je eigen gevoelens, gedachten, behoeften en waarden. Jouw binnenwereld dus, waarbij het draait om zelfbewustzijn, zelfacceptatie en zelfreflectie. Ben je goed verbonden met jezelf, dan begrijp je beter wie je bent, wat je belangrijk vindt en wat je nodig hebt om te gedijen.

In het contact met jezelf is het essentieel om de signalen van je lichaam te herkennen en ernaar te luisteren. Hoe beter je dit kunt, hoe gemakkelijker je besluiten neemt die je hoofd, hart en handen dienen, waardoor je overspanning of onderspanning voorkomt. Het kunnen luisteren naar jezelf, zowel fysiek als mentaal, bevordert het gevoel van welzijn en harmonie. Zelfredzaamheid en innerlijke rust gaan dan hand in hand met een gezonde geest in een gezond lichaam.

Veel mensen vertonen uiterlijk tekenen van succes, terwijl ze zich van binnen ongelukkig voelen. Ook andere mensen geven zij dan vaak een ongemakkelijk gevoel, doordat zij balans in het contact met zichzelf missen. Uiterlijke kenmerken zeggen dus niets over het innerlijke gesprek dat mensen voeren. Andersom weerspiegelen interne dialogen zich niet altijd in wat iemand laat horen of zien.

Hoe is jouw contact met jezelf?

Contact met anderen

In de relatie met anderen staat jouw buitenwereld centraal: hoe je verbinding maakt, communiceert en interacteert met andere mensen. Hierbij draait het om empathie, luisteren, begrip en het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden. Wil je goed contact met anderen, zowel zakelijk als privé? Dan is het belangrijk dat je je authentiek en respectvol gedraagt, waarbij je rekening houdt met de behoeften, gevoelens en perspectieven van de ander.

Daarnaast is het goed om jezelf te beseffen dat we de wereld om ons heen ordenen op een manier die onze innerlijke toestand weerspiegelt. De kwaliteit van ons contact met onszelf vormt een spiegel voor wat we met anderen bereiken. Externe conflicten vinden vaak hun oorsprong in innerlijke conflicten, waarbij het weinig zin heeft om met de vinger naar anderen te wijzen.

Wat wel helpt is de vinger op jezelf te richten, zodat je ervaart waar jouw gevoelens van overdruk of onderdruk vandaan komen. Heb je dit helder? Breng je werk, privéleven en hobby's in balans, waardoor jij optimaal gedijt in je omgeving en jouw omgeving optimaal gedijt met jou.

Hoe is jouw relatie met anderen?

2. Weten wat je wilt

Wil je succesvol zijn? Dan is het cruciaal dat je weet wat je wilt bereiken. Zonder dit duidelijke doel kun je immers niet vaststellen of je jouw succes hebt behaald.

Veel mensen starten met de vraag: "Wat is het probleem?" Ze richten zich op het identificeren van fouten die ze vervolgens gaan oplossen. Met deze aanpak bereiken ze echter niet per definitie wat ze willen en ook anderen helpen ze hierdoor niet per se naar hun doelen.

Een andere benadering is uitgaan van de vraag "Wat wil ik?" Daardoor verschuif je het denken in problemen en oplossingen naar doelen en resultaten. Anderen betrek je bij je doel door te vragen: "Wat wil jij?"

Stel je jezelf en de ander consequent deze vragen? Dan bereiken jij, de ander en jullie samen sneller en simpeler resultaat, terwijl het minder tijd, geld of energie kost.

Weet jij wat je wilt?

3. Zintuiglijke gevoeligheid

Zintuiglijke gevoeligheid houdt in dat je bewust gebruikmaakt van al je zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen (tasten). Hierdoor ben je in staat om werkelijk te ervaren wat er met je gebeurt, zowel in relatie tot jezelf als tot anderen.

Het actief inzetten van je zintuigen is de enige manier om te bepalen of je op koers ligt naar je doel. Maak dus gebruik van je zicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin om je acties bij te sturen of te continueren.

Hoe bewust benut jij je zintuigen om succes tastbaar en concreet te maken?

4. Flexibiliteit in gedrag

Hoe flexibeler je bent in jouw gedrag, hoe groter je kans op succes. Zorg er dus voor dat jouw denken, durven en doen bijdragen aan jouw doelen, en pas jezelf of je omgeving aan als je niet bereikt wat je wilt, wilt wat je bereikt, of beide!

Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, doen we vaak precies het tegenovergestelde. We blijven vasthouden aan oude gewoonten, en verwachten dan dat de uitkomst verandert. Wil jij echt succesvol zijn? Kies dan voor flexibiliteit in wat je doet en laat enerzijds en wat je moet en mag anderzijds. Buiten je comfortzone gebeurt de magie.

Hoe flexibel ben jij in jouw doen en laten, maar ook in jouw moeten en mogen?

Jij en de 4 pijlers van succes

Je weet nu wat de 4 pijlers van succes zijn en hoe jij je tot elk van deze pijlers verhoudt. Wat je effectief denkt, durft en doet is een kwestie van continueren. Wat je kunt verbeteren of ontwikkelen is een kwestie van doel- en resultaatgerichte actie.

Kun je hierbij mijn hulp gebruiken? Maak je keuze uit een van de volgende opties en ik laat van me horen.

Vraag en antwoord

Heb je vragen over deze blog? Of wil je jouw ervaringen met de 4 pijlers van succes delen? Laat dan hieronder jouw reactie achter en ik antwoord persoonlijk.

Doe mee met mijn interactieve, online Masterclass

Stap nu uit jouw vicieuze cirkel van alsmaar harder werken, waardoor je tijd en energie krijgt voor jezelf en ontspannen excelleert aan de top. In slechts één uur krijg jij weer grip op je werk en leven. Meld je nu aan voor de interactieve, online Masterclass 'Succes Zonder Stress'.

Aanmelden Masterclass 'Succes Zonder Stress'

Exclusief 1 op 1 sparren

Wil je liever direct persoonlijk met mij in gesprek, zodat 0% overuren, 25% productiever en 100% leven jouw relaxte werkelijkheid wordt? Klik hier om jouw Doorbraaksessie te boeken en we spreken elkaar binnenkort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vind meer tips en artikelen

Search

Categorieën

Basis voor succes
Eigen verantwoordelijkheid
Samenwerken
Stress
Transparant communiceren
Verzuim & nalatigheid
Direct contact